26-04-2016 Rozpoczęto archeologiczne badania sondażowe

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 23 stanowiska archeologiczne o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 10 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

 

Zestawienie stanowisk archeologicznych,
na których prowadzone są wykopaliskowe badania sondażowe

Lp

Miejscowość, gmina

Km w pasie drogi

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna

  • 1

 

Emów
gm. Wiązowna

7,4

neolit
ślad osadnictwa

  • 2

Otwock
Wólka Mlądzka

12,1

neolit/EP
ślad osadnictwa

  • 3

Otwock
Wólka Mlądzka

12,4

pradzieje
ślad osadnictwa/cmentarzysko

  • 4

Otwock
Wólka Mlądzka

12,6

EB/k. łużycka
ślad ślad osadnictwa

  • 5

Otwock
Wólka Mlądzka

12,6

EB/EŻ
osada

  • 6

Otwock
Wólka Mlądzka

12,9

neolit/EB
ślad ślad osadnictwa

  • 7

Otwock
Wólka Mlądzka

12,8

późne średn./nowożytność
osada

  • 8

Wola Ducka
gm. Wiązowna

16,3

EB/k. łużycka
ślad osadnictwa

  • 9

 

Ostrów
gm. Celestynów

17,3

nowożytność
ślad osadnictwa

  • 10

 

Ostrów
gm. Celestynów

18,8

ślad osadnictwa
osada