26-03-2021 - prace konserwacyjne, naprawcze i porządkowe

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu ścieków, porządkowe na placach składowych. Prowadzone są prace naprawcze skarp oraz odmulanie rowów, płotków naprowadzających. Regulowane są bramy i furtki ogrodzeń, pionowanie słupków. Na cały odcinku stabilizowane są punkty graniczne pasa drogowego.