25-08-2017 - projekt wykonawczy

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego, STWiORB i przedmiarów.