25-07-2020 - roboty drogowe

Po udostępnieniu przejezdności na odcinku "Obwodnica Kobieli" oraz "Lubelska - Obwodnica Kołbieli" Wykonawca kontynuuje prace w obrębie dróg dojazdowych, serwisowych i technicznych. Powyższe prace zawiązane są z oznakowaniem, ogrodzeniem dróg, wykonaniem ścieżek pieszo-rowerowych.