25-03-2020 - roboty drogowe

Wykonawca, po przerwie zimowej wznowił prace nad układaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego.