24-11-2017 - 21-07-2017 - PZJ (Program Zapewnienia Jakości)

Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia kolejne PZJ (Program Zapewnienia Jakości).