24-09-2016 prace nad Projektem Budowlanym

Trwają prace nad Projektem Budowlanym w branżach: energetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.