24-07-2019 - betonowanie obiektu MS-1

Wykonawca zakończył betonowanie ustroju nośnego na obiekcie MS-1 w km 6+599 (jezdnia lewa).