23-11-2019 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2716W

Z dniem 26.11.2019 r. planowane jest usunięcie organizacji ruchu wprowadzonej na czas budowy i przywrócenie istniejącej stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej DP2716W.