23-10-2020 - prace wykończeniowe

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych:
- plantowanie i humusowanie skarp,
- montaż ogrodzeń,
- prace brukarskie.