22-12-2020 – zjazdy indywidualne

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace związane z budową zjazdów indywidualnych na całym odcinku.