22-08-2020 - branża drogowa

Trwają prace przy wykonywaniu poboczy z kruszywa, rowów, humusowania skarp.
Prowadzone są roboty wykończeniowe przy ogrodzeniach zbiorników.