22-03-2018 - utrudnienia w ruchu

W związku ze zwożeniem materiałów nasypowych na składowiska, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu w km od 4+049 do km. 5+600 spowodowanych wzmożonym ruchem pojazdów budowy.