21-12-2018 - prace na obiektach

Wykonawca rozpoczął betonowanie ustroju niosącego na obiektach WD-1 w km 9+8-382 oraz WD-3 w km 15+969.