21-02-2019 - MS-1 - betonowanie korpusu przyczółka

Wykonawca rozpoczął betonowanie korpusu przyczółka obiektu MS-1 w km 6+599 w miejscowości Wiązowna.