20-12-2017 - pomiary kontrolne

Wykonawca wykonuje pomiary kontrolne na linii gazowej wysokiego ciśnienia w granicy inwestycji.