19-12-2020 - rowy i zjazdy - prace porządkowe

Trwają prace porządkowe przy drogach dojazdowych DD09, DD15, DD20 i DD24.
Wykonawca odmula rowy, humusuje tereny płaskie oraz prowadzi prace związane z budową i naprawą zjazdów indywidualnych.