19-10-2019 - prace na obiekcie MS-3

Wykonawca kontynuuje prace:
- zbrojenie płyt przepustowych
- szalowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż desek gzymsowych i krawężnikach.