19-10-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 26.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zwężenie pasa ruchu w związku z wykonaniem przyłącza do istniejącej sieci.
Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadzone zostaną stopniowe ograniczenie prędkości.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.