19-09-2017 - konsultacje społeczne

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w ramach przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Po wydaniu decyzji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zostanie zamieszczone „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”.