19-07-2019 - linia wysokiego napięcia 400 kV

Wczoraj zostały zakończone prace związane z przebudową linii wysokiego napięcia 400 kV w miejscowości Wola Ducka.