19-05-2017 - węzeł "Otwock"

Na wniosek Prezydenta Miasta Otwock i po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Otwockiego, nazwa węzła "Wólka Mlądzka" została zmieniona  na węzeł "Otwock".