19-01-2018 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów

Zamawiający przesłał do podpisu porozumienie w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z terenu docelowego pasa drogowego drogi ekspresowej S17 w związku z realizacją inwestycji do Nadleśnictwa Celestynów.