18-06-2020 - prace ratunkowe i zabezpieczające roboty stałe

W wyniku opadów wystąpiły duże uszkodzenia robót stałych na budowie S17. Całe siły Wykonawcze zostały skierowane do prac ratunkowych i zabezpieczających roboty stałe oraz komunikację ruchu publicznego.