18-06-2019 - próbny odcinek

Wykonawca zrealizował odcinek próbny warstwy ścieralnej z betonu cementowego o grubości 28 cm w km od 9+225 do 9+305.
Odcinek próbny jest wspólny dla Kontraktu Nr 1 i 2.