18-04-2020 - roboty branża drogowa

Wykonawca prowadzi prace nad zbiornikami retencyjnymi oraz przepustami. Trwają też prace nad ogrodzeniami.