18-02-2021 - tymczasowa organizacja ruchu

W związku z niskimi temperaturami prace na terenie budowy nie są prowadzone. Działania Wykonawcy polegają na utrzymaniu tymczasowej organizacji ruchu.