18-01-2017 - rada techniczna

18.01.2017 r. odbyła się rada techniczna, podczas której szczegółowo omówiono uwagi do protokołu z posiedzenia ZOPI.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag), projektantów (MP-Mosty) oraz zespołu zajmującego się nadzorem (MGGP).