17-11-2016 - projekt podziałów nieruchomości

Trwa opracowywanie mapy zawierającej projekty podziałów nieruchomości (wyznaczenie linii rozgraniczających inwestycji).