17-10-2020 - roboty naprawcze

Po ostatnich intensywnych opadach deszczu, Wykonawca prowadzi prace naprawcze:
- humusowanie i utwardzanie skarp;
- usuwanie rozmyć skarp i poboczy;
- naprawy i uzupełnianie zjazdów;
- udrażnianie rowów i przepustów;
- poprawki w zakresie ścieków skarpowych.