17-07-2020 - otwarcie drogi S17

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie drogi S17 na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km).
Jedyne miejsce, gdzie kierowcy przez jakiś czas napotkają utrudnienie to zwężenie do jednej jezdni, na odcinku ok. 400 metrów w Ostrowiku.
Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

  •  Do dyspozycji kierowców oddano dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku) i od Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km);

- Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo "Passata"w Kołbieli w ciągu S17;

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.