16-12-2016 - projekt budowlany przed ZOPI

Wykonawca złożył Projekt Budowlany do weryfikacji, który będzie omawiany na posiedzeniu ZOPI.