16-11-2018 - stanowiska archeologiczne

Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozszerzono badania archeologiczne na pięciu stanowiskach.

Badania kontynuowane będą w miejscowościach:

  •  Emów od km 6+400 do km 6+500
  •  Emów od km 7+200 do km 7+280
  •  Żanęcin od km 9+000 do km 9+500
  •  Żanęcin od km 10+030 do km 10+200
  •  Wola Karczewska od km 13+450 do km 13+570 (jezdnia prawa) oraz od km 13+350 do km 13+640 (jezdnia lewa