16-11-2017 - Plan Działań Ratowniczych

Został przekazany do Zarządcy drogi Plan Działań Ratowniczych w celu opracowania jego części operacyjnej.