16-09-2016 Centrum Handlowe Góraszka

Na terenie lotniska w Góraszce prowadzone są prace związane z budową dojazdów do planowanego centrum handlowego uwzględniające przebieg przyszłej S17. Prowadzi je firma General Aviation w oparciu o decyzję ZRID (nr 198/II/2016 z 9 czerwca 2016 r.) wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

  • łącznica L07L przebiegająca nad drogą nr 17, zakończona z jednej strony skrzyżowaniem na prawe skręty (droga krajowa nr 17) a z drugiej strony rondem (droga serwisowa)
  • skrzyżowanie na prawe skręty od strony Warszawy, zakończone na rondzie
  • dwujezdniowa droga serwisowa po stronie zachodniej DK-17 pomiędzy dwoma rondami
  • pasy włączeń i wyłączeń na drodze nr 17.

Harmonogram inwestycji zakłada realizację do końca 2016 r.