16-08-2017 - projekt wykonawczy

Wykonawca przekazał w wersji papierowej i elektronicznej rewizję projektów wykonawczych.