16-05-2018 - badania archeologiczne

W dniu 16 maja rozpoczęto ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscowości Wólka Mlądzka w km. 12+050 w granicach zaprojektowanego pasa drogowego.