16-02-2019 - prace przy WS-2

Wykonawca rozpoczął betonowanie wnęk bloków kotwiących obiektu WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).