16-02-2017 – dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska

16.02.2017 r. odbyło się spotkanie Konsultanta, Wykonawcy i Projektanta z przedstawicielami firmy wykonującej badania geotechniczne. Podczas spotkania omówiono uwagi zgłoszone do dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej.