16-01-2019 - WS-2 - betonowanie ustroju niosącego

W dniu dzisiejszym Wykonawca zakończył betonowanie ustroju niosącego obiektu WS-2 (km 4+797) w miejscowości Góraszka.