15-11-2019 - roboty w branży mostowej

WS-2 w km 4+797:
- umocnienie stożków skarpowych;

T-3 w km 5+143:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-4 w km 5+160:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-5 w km 5+428:
- wykonanie asfaltu lanego;

MS-1 w km 6+709:
- umocnienie stożków skarpowych;
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych;
- wykonywanie betonu wyrównawczego kapy na skrzydle;
- wykonywanie izolacji termogrzewalnej ustroju nośnego;
- wykonywanie asfaltu lanego;

WS-1 w km 6+709:
- wykonywanie stożków skarpowych;
- deskowanie i zbrojenie kap na skrzydłach;
- wykonanie betonu wyrównawczego kapy na skrzydle;
- montaż krawężnika na skrzydle;

MS-2 w km 6+984:
- wykonywanie zasypki inżynierskiej;
- deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej;
- montaż desek gzymsowych, krawężnika oraz zbrojenie kap chodnikowych;
- zbrojenie płyty przejściowej;
- zbrojenie oczepu muru oporowego;

WS-2 w km 7+294:
- montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych;
 - betonowanie kapy na skrzydle;

WD-1 w km 9+382:
- zasypka murów oporowych i przyczółka;

KD-2 w km 10+506:
- zbrojenie i betonowanie pochylni;
- deskowanie schodów;

MS-3 w km 11+026:
- wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych;
- wykonywanie kap na skrzydłach;
- betonowanie kap chodnikowych;

WS-3 w km 11+417:
- wykonanie betonu wyrównawczego kapy na skrzydle;
- montaż krawężnika na skrzydle;
- zbrojenie oraz betonowanie kap na skrzydłach;
- montaż barier;
- wykonywanie asfaltu lanego;

WS-4 w km 12+441:
- montaż desek gzymsowych na skrzydłach;
- wykonanie żywicy na kapach chodnikowych;
- wykonywanie izolacji termogrzewalnej na ściankach zaplecznych oraz płytach przejściowych;
 

WD-2 w km 14+232:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów murów oporowych;
- wykonanie betonu wyrównawczego kap z dylatacjami;
- montaż krawężnika;
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap za dylatacjami;

WD-3 w km15+969:
- montaż balustrad schodów skarpowych;

WD-4 w km 17+039:
- montaż balustrad schodów skarpowych;

WD-5 w km 18+306:
- wykonywanie betonu wyrównawczego;
- zbrojenie płyty przejściowej;
- wykonywanie hydrofobizacji;