15-09-2021 - usuwanie wad wzdłuż trasy główne S17 strona L

Wykonawca w ramach usuwania wad wykonał następujące prace:

- w km 12+ 000 - poprawiono rozjeżdżone pobocze,

- w km 12+650 - odmulono studnie, poprawiono rozjeżdżone pobocza,

- w km 13+000 - oczyszczono ściek monolityczny.

Zdjęcia z prac w zakładce "Galeria".