15-08-2020 - roboty branży drogowej

Wykonawca kontynuuje prace w branży drogowej:
- montaż barier
- oznakowanie pionowe i poziome
- skarpowanie i humusowanie
- wykonywanie rowów oraz poboczy z kruszywa
- ogrodzenie dróg
- chodniki