15-06-2018 - kontynuacja prac na obiektach inżynierskich

Wykonawca rozpoczął kolejny etap prac na obiektach inżynierskich w miejscowości Góraszka:

- WS-2 (wiadukt drogi ekspresowej) w km 4+797 - betonowanie płyty fundamentowej oraz zbrojenie ławy fundamentowej
- T-3 (tunel dla pieszych) w km 5+143 - zbrojenie płyty dennej
- MS-4 (most drogi ekspresowej) w km 5+154 - betonowanie płyty dennej.