15-01-2021 - prace porządkowe

Wykonawca prowadzi prace zabezpieczające, naprawcze i porządkowe na terenie budowy.