14-12-2017 - decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - zezwolenie na płoszenie zwierząt łownych

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin, Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał Wykonawcy zezwolenie na płoszenie zwierząt łownych.

Decyzja dotyczy:
łosia, jelenia szlachetnego, daniela, sarny, dzika, lisa, jenota, borsuka, kuny leśnej, kuny domowej, norki amerykańskiej, tchórza zwyczajnego, szopa pracza, piżmaka, zająca szaraka, dzikiego królika, bażanta, kuropatwy, gęsi gęgawy, gęsi zbożowej, gęsi białoczelnej, krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernicy, gołębia grzywacza, słonki, łyski
i obowiązuje do 30 listopada 2019 r.