14-08-2019 - KD-2 - dalsze prace

Wykonawca kontynuuje prace nad obiektem KD-2 (kładka dla pieszych) w miejscowości Rudka (km 10+506).
Prace polegają na betonowaniu fundamentów, jednocześnie trwają roboty przy zbrojeniu oczepów.