14-05-2020 - Roboty drogowe.

Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni betonowej na przewiązce w km 13+760 do 13+850 strona lewa, 5+555 do 5+645 strona prawa i 4+090 do 4+180 strona lewa.