14-02-2020 - prace na obiekcie KD-2

Wykonawca zakończył betonowanie płyty chodnikowej nr 1 oraz kontynuuje montaż balustrad na obiekcie KD-2 w miejscowości Rudka w km 10+506.