13.04.2018 - wycinka drzew i krzewów

Nadleśnictwo Celestynów i Wykonawca rozpoczęli wycinkę drzew i krzewów na odcinku od km. 5+650 do km. 19+200.
Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.
Na odcinku od  4+049 do km. 5+650 wycinka ze strony Nadleśnictwa została zakończona.